GENEL BAŞKANIMIZ ERSİN AKMA, INDUSTRIALL AVRUPA İCRA KURULU ÜYESİ OLDU
< Geri

AKMA: “Avrupa Parlamentosu seçimleri sadece Avrupa açısından değil, komşu ülkeler ve tüm dünya açısından büyük önem arz etmektedir.”

Otuz sekiz Avrupa ülkesinde yedi milyon işçiyi temsil eden Industriall Avrupa Sendikası’nın İcra Kurulu toplantısı 21-23 Kasım 2018 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirildi.

İcra Kurulu toplantısından hemen önce, 23-26 Mayıs 2019’da yapılacak Avrupa Parlamento seçimleri ve Avrupa sendikal hareketinin izlemesi gereken yol haritası görüşüldü. Tartışmaların sonucunda “İşçilere Öncelik Verme Zamanı”  başlıklı bir Manifesto kabul edildi.

Manifesto’da, kriz sonrası uygulanan kemer sıkma politikaları, neo-liberal politikalar ve bu politikaların “Sosyal Avrupa” üzerinde meydana getirdiği tahribat, geriye götürülen sendikal haklar ve insan onuruna yakışır bir düzenin yeniden inşa edilebilmesi için sendikaların talepleri yer aldı. Çalışma saatlerinin ve part-time çalışmanın işçinin rızası dışında artırılması, ücretlerin ve milli gelirden işçiye düşen payın giderek azalması, güvencesiz istihdam biçimlerinin yaygınlaşması, dijitalleşme, iklim değişikliği ve gelişen teknolojinin neden olduğu endüstriyel dönüşüm sürecinin çalışma yaşamı üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı.  

Esnek ve geçici çalışmanın sınırlanması, ücretlerin artırılması, toplu pazarlık sisteminin kuvvetlendirilmesi, çalışan yoksulluğunun ve Avrupa’nın değişik bölgelerindeki olağanüstü ücret farklılıklarının sona erdirilmesi, gelire göre adil vergilendirme sistemi gibi sendika taleplerine yer verilen Manifesto’da dijitalleşme ve teknolojik gelişim nedeniyle yaşanacak gelişmelerin, işçilerin de lehine olması gerektiği ifade edildi.   

Avrupa Sendikaları Manifestoyla; sosyal güvenliğin kapsayıcı olmasını, tüm vatandaşların yoksulluğa karşı korunmasını, toplumların birbirine karşı saygılı olmasını, ayrımcılığın sona erdirilmesini istedi. Avrupa karar alma mekanizmalarının şeffaf olmasını, bağımsız yargı ve hukukun üstünlüğünün garanti edilmesini talep etti.

Brexit, terörizm, yolsuzluk, artan yabancı düşmanlığı, ırkçılık, göçmen ve mülteci hakları, insan hakları, demokrasi gibi daha pek çok konu da manifestoda yer aldı. Mayıs ayında yapılacak seçimlerin, Avrupa Parlamentosu tarihinin en önemli seçimlerinden birisi olduğu ve genelde düşük olan seçimlere katılım oranının artırılması gerektiği vurgulandı. Sosyal gelişme, insan onuruna yakışır çalışma ve kaliteli yaşam için bu seçimlerin bir dönüm noktası olacağının altı çizildi. IndustriAll Avrupa’ya üye tüm sendikalardan; üyelerini harekete geçirmeleri ve bu manifestoya destek veren partilere oy verilmesi istendi.

Manifesto; Avrupa Parlamentosuna, Avrupa Komisyonuna, Avrupa Konseyine, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Konseyine, sosyal taraflara, basına, siyasi partilere ve daha pek çok kuruluşa dağıtılacak. Ulusal düzeydeki dağıtımı ise üye sendikalar yapacak.

Avrupa sendikaları ile dayanışma içerisinde olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Genel Başkanımız Ersin AKMA İcra Kurulu üyelerine seslendiği konuşmasında şunları söyledi.   

“Bu toplantı, TES-İŞ Genel Başkanı olarak benim sizlerle yaptığım ilk toplantı.

Öncelikle sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğumu, IndustriALL Avrupa ve üyeleri ile işbirliğine büyük önem verdiğimi ifade etmek isterim.

Türkiye; terörizmden en fazla etkilenen, Avrupa’nın farklı ülkelerinde çok sayıda vatandaşı olan, topraklarında en fazla Suriyeli mülteciyi barındıran, sendikal haklar konusunda yol kat etmesi gereken ülkelerden birisidir.  

Bu nedenle, Avrupa’da ve dünya genelinde artan aşırı milliyetçi eğilimlerden, yabancı düşmanlığından ve özellikle Avrupa’nın Suriyeli “mülteciler” konusundaki negatif tavrından en fazla etkilenen ve endişe duyan ülkelerin de başında gelmektedir….

Avrupa sosyal modeline ve genel olarak Avrupa demokrasisine olan güvenlerini kaybedenler; sadece Avrupa vatandaşları ya da aday ülke vatandaşları değildir. Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle, tüm dünya çalışanları, Avrupa projesine olan güvenlerini hızla kaybetmektedirler.    

Daha önce Avrupa’daki sosyal gelişmeleri ilgiyle takip eden dünya kamuoyu; bugün, ticaret savaşlarından ve yüksek siyasi gerilim altındaki tehlikeli gidişattan büyük endişe duymaktadır.  Avrupa, kriz sonrası uyguladığı kemer sıkma politikalarıyla ve Suriyeli mülteciler konusunda gösterdiği olumsuz tavırlarla hızlı bir şekilde “Sosyal Avrupa Projesinden” uzaklaşmış ve dünya çalışanlarının güvenini sarsmıştır.

Taslak metinde sunulduğu gibi; çalışan kesim esnekleşen çalışma şartlarından, part-time ve fazla çalışmanın istismar edilmesinden, iş kayıplarından, azalan ücretlerden ve hak kayıplarından artık daha fazla endişe duymaktadır. Ancak, hepimiz biliyoruz ki; daha adil ve insan onuruna yakışır bir düzen için “Avrupa Modeli” tüm dünya için umut olmaya devam edecektir.  Dolayısıyla, Avrupa Parlamentosu seçimleri sadece Avrupa açısından değil komşu ülkeler ve tüm dünya açısından büyük önem arz etmektedir.

Avrupa’nın geleceğine yön vermek üzere bize sunulan bu belgenin ve belgede yer alan taleplerin son derece kapsayıcı ve isabetli olduğunu ve Avrupa’nın ötesinde tüm dünya için önem arz ettiğini ifade etmek istedim. Belgenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.”

Manifestonun görüşülmesinin ardından Genel Sekreter Luc Triangle, Temmuz-Kasım 2018 dönem faaliyetlerini anlattı. Toplantı, Avrupa’daki ücret politikalarının görüşüldüğü “Toplu Pazarlık ve Sosyal Politika bölümüyle devam etti.

26-28 Mayıs 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek IndustriAll Avrupa Kongresinin hazırlıkları ve mali konular görüşüldükten sonra Genel Başkanımız Ersin AKMA’nın İcra Kurulu üyeliği onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

TES-İŞ’in bugüne kadar uluslararası sendikal harekete sunduğu katkıları öven ve İcra Kuruluna anlatan Genel Sekreter Luc Triangle, iki hafta önce Ankara’da gerçekleştirilen “Üyelerle İstişare Toplantısına” ev sahipliği yaptığı ve olumlu yaklaşımlarıyla İcra Kuruluna katkı sunduğu için Genel Başkanımız Ersin AKMA’ya teşekkür etti.