ENERJİ TASARRUFU HAFTASI
< Geri

Modernleşmenin  en önemli göstergelerinden biri olan enerjinin sağlanması ve kullanılması tüm dünyanın her zaman için üzerinde hassasiyetle durduğu bir konu olmuştur.


Bilim ve teknolojideki gelişmeler, sanayileşme ve iletişim alanındaki ilerlemelerle birlikte her geçen gün kullanım alanları yaygınlaşan ve hayatın her alanında kendini daha fazla hissettiren enerji; bu itibarla hem günlük yaşantıda temel bir ihtiyaç maddesi, hem de kalkınmanın sürekliliğinde temel bir girdi hâline gelmiştir.


Günümüzde hızlı sanayileşme ile birlikte yoğun enerji kullanımı enerji kaynaklarının hızla tükenmesine yol açmış, aynı zamanda bu durum, önümüzdeki dönemde dünyamızın enerji sorunları ile karşı karşıya geleceğinin işaretlerini vermiştir.


Enerji ülkemiz için kalkınma, gelişme, sanayileşme, zenginleme ve ileri ülkelerin seviyesini yakalama mücadelesinde bir anahtar sektördür. Enerjiyi bir taraftan daha çok üretmenin, daha çok kullanmanın yollarını ararken, bir taraftan da, hem üretimin hem de tüketimin daha faydalı ve verimli bir şekilde yapılması gereğini hep beraber idrak etmeliyiz.

İsraf edilen miktarın değerlendirilmesi ülkeye oldukça önemli ve ucuz bir kaynak yaratacaktır. Yatırım yapmadan mevcut enerjiyi dikkatli kullanarak kazanılacak bu kaynak hepimizin gayretleri ile başarılacaktır. Bu konuda medyaya, eğitim kurumlarına ve sorumlu bireyler olarak herkese önemli görevler düşmektedir.

İlerde bir enerji darboğazına girilmemesi için; hizmete geçme tarihleri sürekli ertelenen enerji yatırımlarına öncelik tanınmalı ve bunlar kısa süre içerisinde tamamlanmalıdır.


Bunların yanı sıra elektrik iletim ve dağıtım sistemlerindeki kaçak ve kayıplar sorunu çözümlenmelidir. 

Bireysel ve kurumsal tüketicilerin israftan kaçınarak mümkün mertebe tasarrufa yönelmeleri de gerekir. Bilinçli ve rasyonel tüketim yaklaşımının tüm düzey ve kesimlerde yerleşmesi gerekir. En az güç sarfıyla en iyi sonucu almak, çağın anlayışıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Enerji Tasarrufu Haftası'nı kutluyoruz.

 

TES-İŞ YÖNETİM KURULU