TES-İŞ YENİ DÖNEM İLK BAŞKANLAR KURULUNU YAPTI
< Geri

 

TES-İŞ YENİ DÖNEM İLK BAŞKANLAR KURULUNU YAPTI

3-4 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilen TES-İŞ 11. Olağan Genel Kurulunun ardından ilk Başkanlar Kurulunu genel merkezde gerçekleştirdi. Genel Başkanımız Ersin Akma'nın yaptığı açış konuşmasıyla başlayan Başkanlar Kurulu; yaklaşan kamu toplu iş sözleşmeleri, özel sektör toplu iş sözleşmeleri, 696 Sayılı KHK çerçevesinde sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerin sorunları ve KİT'lerde çalışan ancak KHK kapsamı dışında bırakılan taşeron işçilerin kadro talepleri başta olmak üzere sendikamızın gündeminde yer alan diğer konuları görüştü.

TES-İŞ Başkanlar Kurulu, toplantının sonucunda aşağıdaki bildiride yer alan hususların üyelerimiz ve kamuoyla paylaşılmasına karar verdi.

 

TES-İŞ BAŞKANLAR KURULU BİLDİRİSİ

(31 OCAK 2019, ANKARA)

TES-İŞ Başkanlar Kurulu, 31 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da bulunan Genel Merkezimizde gerçekleştirilmiştir. Şube başkanlarımızın katıldığı toplantıda çalışma hayatı ile ilgili gelişmeler ve sendikamızın gündeminde olan konular değerlendirilmiştir. Toplantı sonrasında oybirliği ile aşağıda yer alan değerlendirmelerin üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşılması kararlaştırılmıştır.    

1.  Başkanlar Kurulu toplantımız, kamu toplu iş sözleşmeleri hazırlık sürecinin devam ettiği bir dönemde gerçekleştirilmiştir. 23 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, kamuda müzakeresi yapılacak toplu iş sözleşmelerinin oluşturulacak “Koordinasyon Kurulu” tarafından yapılmasına karar vermiştir.

TES-İŞ, toplu sözleşmelerimiz açısından önemli ölçüde belirleyici olacak Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolünün hazırlığını yapacak olan “Koordinasyon Kurulu” çalışmalarına aktif ve etkin bir şekilde katılacaktır.  

2. Kamu işyerleri toplu iş sözleşmeleri ile ilgili üyelerimizin beklenti ve taleplerinin yerinde tespit edilebilmesi, üye-şube ve genel merkezimiz arasında sağlıklı bir şekilde bilgi akışının sağlanması amacıyla bir anket ve öneriler formu hazırlanacak ve yürürlüğe konacaktır. Bu çalışma aynı zamanda üyelerimizin sürece ve sendikal faaliyetlerimize aktif katılımlarını sağlayacaktır.

Şubelerimiz aracılığıyla işyeri temsilcilerimize ve üyelerimize ulaştırılan formlarla toplanan üye görüş ve talepleri; işyeri temsilcileri ve en az üç üyenin katılımıyla işyerlerinde oluşturulacak komisyonlarca değerlendirilecek ve teke indirgenecektir. Teke indirgenmiş görüş ve talepler şubelerimizde, komisyon üyeleri ve şube yönetimlerimiz ile birlikte gözden geçirilip gerekçelendirildikten sonra genel merkezimize ulaştırılacaktır. Genel merkezimize ulaşan görüş ve talepler doğrultusunda toplu iş sözleşmesinin son taslağı oluşturulacaktır.

3.  696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesi ile 375 Sayılı KHK’ye eklenen geçici 23. Maddeyle yapılan düzenlemeye istinaden çok sayıda taşeron işçisi kadroya alınmıştır. Ancak; işkolumuzda faaliyet gösteren TEİAŞ, EÜAŞ, TEDAŞ, İL BANK gibi kuruluşlarda çalışan pek çok işçi kardeşimiz çalıştıkları işyerlerinde asıl işleri yapmalarına rağmen kapsam dışında bırakılmış ve kadroya alınmamışlardır.

 

Daha önce üst düzey hükümet yetkililerince söz verildiği gibi kapsam dışında kalanların yapılacak bir düzenlemeyle en kısa sürede kadroya alınmaları ve bu haklı taleplerinin yerine getirilmesi için sürdürdüğümüz yoğun çalışmalara devam edilecektir.

Bu kapsamda ilgili işyerlerinde çalışan taşeron işçilerden toplanacak kadro taleplerini içeren dilekçeler, T.C. Cumhurbaşkanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı makamlarına iletilecektir.    

4.  Aynı düzenleme ile kamuda sürekli işçi kadrosuna alınan işçilerin; ücret ve diğer sendikal haklarının kısıtlanması nedeniyle karşılaştıkları sıkıntılar son dönemde beklenenin üzerinde yaşanan enflasyon artışı nedeniyle daha belirgin hale gelmiştir. Söz konusu işçilere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan en son sona erecek toplu iş sözleşmesinde yer alan ve altışar aylık süreler için öngörülen yüzde dörtlük ücret artışı uygulanmaktadır. Ücret dışındaki sosyal yardımları ve diğer hakları da benzer şekilde kısıtlı kalmakta ve bu şekilde çalışan işçiler hak kayıpları yaşamaktadır.   

Bu konudaki taleplerimiz sendikamız tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bir yazı ile gönderilmiştir. Taleplerimiz aynı şekilde TÜRK-İŞ tarafından mektupla T.C. Cumhurbaşkanlığı makamına bildirilmiştir.  Sürekli işçi kadrolarına geçen işçilerin ücret ve diğer hak kayıpları telafi edilene kadar çalışmalarımız devam edecektir.

Gerçekleştirdiğimiz yeni dönem 1. Başkanlar Kurulu Toplantımızın, üyelerimize, tüm teşkilatımıza ve çalışma yaşamına hayırlı sonuçlar getirmesini diliyoruz.

TÜRKİYE ENERJİ SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI BAŞKANLAR KURULU