KAMU KOORDİNASYON KURULU TÜRK-İŞ GENEL MERKEZİ'NDE TOPLANDI
< Geri

TÜRK-İŞ Genel Merkezinde bir araya gelen Kamu Koordinasyon Kuruluna sendikamızı temsilen Genel Başkanımız Ersin Akma katıldı. Akma, toplantıda kamu toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde dikkate alınmak üzere sendikamızın görüş ve önerilerini sundu.

İmzalanacak çerçeve protokolde ücretlere yapılacak zam oranları ile ilgili görüşlerimizin yanında ücreti düşük olan işçilerin ücretlerine yapılması gereken iyileştirmeler hakkındaki görüşlerimizi de aktaran Akma, 696 Sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçen ve toplu sözleşme haklardan mahrum kalan işçiler ve Kararnamenin kapsamı dışında oldukları için henüz kadroya geçemeyen KIT'ler ve diğer işyerlerinde çalışan taşeron işçilerin sorunları hakkında aşağıda görüş ve önerilerimizi Kurula iletti. Böylece kamuda asıl işi yapan alt işveren uygulamasının sonlandırılması ve yeni dönem kamu toplu iş sözleşmesinin imza tarihi itibarı ile henüz kadroya geçemeyen asıl işveren bünyesindeki süreli işçilerin kadroya geçirilmeleri konusundaki görüşlerimiz Kamu Koordinasyon Kurulu ile paylaşılmış oldu.

Genel Başkanımız Ersin Akma aynı zamanda, 696 Sayılı KHK ile çalıştıkları işyerlerinde sürekli işçi kadrolarına geçmiş olanların Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca kadroya alındıkları tarihten geçerli olmak üzere üyesi bulundukları sendikanın bağıtladığı toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri için müzakerelerde gündeme gelmesini istediği hususları da Kamu Koordinasyon Kurulunda anlattı.

Kadroya geçen işçilerin toplu sözleşmelerden yararlanmaları ve kapsam dışında olanların bir an evvel kadroya geçebilmeleri konusunda Kamu Koordinasyon Kuruluna iletilen görüş ve önerilerimiz şu şekildedir: