8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN
< Geri

Genel Başkanımız Ersin Akma ve Genel  Merkez Yönetim Kurulumuz, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kadın çalışanlarımız ile birlikte kutladı. Çalışma hayatında kadın mücadelesinin ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kısaca geçmişini anlatan Akma, kadınların aile hayatı, toplumsal yaşam ve iş hayatında üstlendikleri rollere değindi. Kadınların çalışma hayatında her zaman daha düşük ücret ve daha kötü çalışma koşullarına mahkum edildiklerini, okula gönderilmeyen çocukların üçte ikisinin kız çocukları olduğunu, sendikal faaliyetlerde  kadınların geri planda kaldığını anlattı. Kadınlara genelde çocuk bakımı ve ev işleri gibi görevler yüklendiğini, kadınlara eğitim ve istihdam açısından eşit fırsatlar sunulmadığını ifade etti. Kadınların ülkemizin ve dünyanın geleceği açısından önemine değinen Akma, TES-İŞ'in toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşit fırsatlar konusundaki çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdüreceğini söyledi. 

Akma, kadın çalışanların görüş ve taleplerini dinledikten sonra tüm kadınların ve TES-İŞ üyelerinin Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Ayrıca Genel Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından sendikamızın görüşlerini içeren bir bildiri yayınlandı:

 

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

 

Bugün; kadınların dünya çapında şiddete, ayrımcılığa, eşitsizliğe ve adaletsizliğe karşı; eşitlik, özgürlük, dayanışma, adalet ve barış için başlattıkları uzun soluklu bir yürüyüş ve mücadelenin simgesi olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz.

 

8 Mart 1857 yılında New York’ta tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadın düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için greve gitmiştir. Ancak çıkan yangında, greve müdahale edilmesi sonucu barikatları aşamayan 129 kadın işçi yanarak ölmüştür. Her yıl tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadınların verdiği işte bu mücadele sonucu ortaya çıkmıştır.

 

Dünya genelinde ve ülkemizde kadınların yaşadıkları sorunlara baktığımızda ne yazık ki;

 

• Mültecilerin çoğunluğunun kadınlardan oluştuğunu,

• Şiddete ve tecavüze maruz kaldıklarını,

• Çocuk gelin vakalarının giderek arttığını,

• Okuryazar olmayanların çoğunluğunun, kız çocukları ve kadınların oluşturduğunu,

• Karar alma organlarında kadın temsil oranının çok düşük olduğunu,

• Eşit işe eşit ücret ilkesinin ihlal edildiğini,

• Gebelik ve analık halinde nerdeyse cezalandırıldıklarını,

• Olumsuz bir durumla karşılaşıldığında işten ilk çıkarılan, ücreti ilk düşürülen, ücretsiz izne çıkarılan ya da çalışma koşulları ağırlaştırılanların öncelikle kadınlar olduğunu görüyoruz.

 

Ülkemizde kadına karşı şiddetin son bulması için atılan birçok adıma rağmen, gelen cinayet haberlerinin ardından zanlıların “ceza indirimi” nedeniyle serbest bırakıldığını duyuyoruz. Bunun için biz,  kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet ve istismar davalarında keyfi uygulanan tahrik indirimi, iyi hal indirimi gibi cezayı indiren ve caydırıcı olmaktan çıkaran suçu sıradanlaştıran kararların alınmasının önüne geçecek gerekli hukuki düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz.

TES-İŞ Sendikası olarak, kadın haklarına son derece önem veriyoruz. Bu sebeple, sendikal faaliyetlerimiz çerçevesinde cinsiyet eşitliği ve özellikle çalışma hayatında kadın hakları konularını ön planda tutuyoruz. Kadınların siyasal, sosyal ve çalışma yaşamına katılımlarını artıran, eğitim düzeyleri ve niteliklerini yükselten, kayıt dışı alanlardan kayıtlı istihdama geçişlerini kolaylaştıran, çalışmalar yapıyoruz. Ev işleri, çocuk ve yaşlı bakımı gibi rollerle iş yaşamında dezavantajlı duruma getirilen kadınların iş ve aile yaşamlarını dengeli bir şekilde yürütebilmelerini kolaylaştıracak, kadına yönelik her türlü şiddet ve tacizin önüne geçilmesini sağlayacak kampanyalara aktif bir şekilde destek veriyoruz.

 

Kadına karşı şiddete, her türlü istismara, haksızlığa ve cinayetlere son verebilmek için kadın haklarını koruyan tüm yasal düzenlemeler ve onaylanmış uluslararası sözleşmeler etkin bir şekilde uygulanmalı, HER KADIN, HAKLARINI BİLMELİ VE KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMELİDİR.

 

TES-İŞ sendikası olarak; kadınların yaşam hakkı da dahil olmak üzere temel insan haklarına, insana yakışır koşullarda çalışmalarını sağlayacak işçi hakları ve sendikal güvencelere en kısa sürede kavuşmalarını diliyor, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyoruz.

 

TES-İŞ SENDİKASI YÖNETİM KURULU