8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN
< Geri

Genel Merkez Yönetim Kurulumuz, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kadın çalışanlarımız ile birlikte kutladı. Genel Başkan Yardımcılarımız Nakif Yılmaz ve Fatih Tülek’in katıldığı kutlamada günün önemi hakkında konuşan Genel Başkan Yardımcımız Nakif Yılmaz kısaca şunları söyledi: 

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde bir kez daha sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Yönetim Kurulumuzun bugün yayınladığı bildiride de ifade edildiği gibi “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” kadın çalışanların tarih boyunca verdikleri büyük bir hak mücadelesinin sonucunda ortaya çıkmıştır. Bugün dünyanın pek çok yerinde farklı etkinliklerle kutlanmaktadır. 

Kurtuluş savaşında kadınlarımızın üstlendiği görev ve olağanüstü fedakârlık tarihe altın harflerle yazılmıştır. Türk kadını, sadece ülkemizin bağımsızlık savaşında değil aynı zamanda eşitlikçi, modern ve demokratik Türkiye’nin inşası için verilen mücadelede de çok büyük bir rol üstlenmiştir. 

Çocuklarımızı doğuran, yetiştiren ve adım adım geleceğe hazırlayan kadınlarımızı çalışma hayatında ve sendikalarımızın verdiği hak mücadelesinde daha fazla görmek istiyoruz. Kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel alanda eşit haklara sahip olması gerektiğini, kadına karşı şiddete ve her türlü ayrımcılığa karşı olduğumuzu zaten her platformda dile getiriyoruz. 

Emekçi tüm kadınlar için eşit ücret, eşit çalışma koşulları ve adalet istiyoruz. Sendikalar da dahil olmak üzere kadınları tüm kurumların yönetim ve karar alma kademelerinde daha fazla görmek istiyoruz.  

“8 Mart Dünya Kadınlar Günününüz” kutlu olsun.  

Günün önemi vesilesiyle, TES-İŞ Yönetim Kurulu bir bildiri yayınladı:   

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, 8 Mart 1857 yılında New York’ta tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadın, düşük ücretlerine, uzun çalışma saatlerine ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için greve gitmiş, greve müdahale edilmesi sonucu 129 kadın işçi yanarak ölmüştür. 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kadınların verdikleri işte mücadele sonucu ortaya çıkmıştır. Kadınların dünya çapında şiddete, ayrımcılığa, eşitsizliğe ve adaletsizliğe karşı; eşitlik, özgürlük, dayanışma, adalet ve barış için başlattıkları uzun soluklu yürüyüş ve mücadelelerinin simgesi olan 8 Mart’ı büyük bir heyecanla kutluyoruz. Dünya genelinde ve ülkemizde kadınların yaşadıkları sorunlara bakıldığında ne yazık ki; 

• Mültecilerin çoğunluğunun kadınlardan oluştuğunu, 

• Kadınların dünyanın her yerinde istismara, şiddete ve tecavüze uğradığını, 

• Okuryazar olmayanların çoğunluğunun kız çocukları ve kadınlardan oluştuğunu 

• Karar alma mekanizmalarında ve yönetim kurullarında kadın temsil oranının düşük seviyelerde olduğunu, 

• Çalışma alanında kadınların her zaman eşit ücret ve şartlarla çalışma olanağına sahip olamadıklarını görüyoruz.  

Kadına karşı şiddetin son bulması için atılan birçok adıma rağmen, ölümlerin ve şiddetin engellenemediğini, yaptırımların çoğu zaman yeterli olmadığını görüyoruz. Bunun için toplumun daha fazla bilinçlendirilmesi de dahil olmak üzere kadın cinayetlerini, şiddet ve istismarı engelleyecek, kadınları özellikle çalışma hayatında dezavantajlı olmaktan kurtaracak çalışmaların sürekli hale getirilmesini talep ediyoruz. 

İş ve ev yaşamının dengeli bir şekilde yürütülebilmesinin kolaylaştırılması, kadına yönelik şiddet ve tacizin önüne geçilmesi için kampanyalara aktif katılarak destek veriyoruz. Her kadın koruyucu yasal düzenlemeleri ve sahip oldukları hakları bilmeli ve kendilerini güvende hissetmelidirler.   

Tes-iş Sendikası olarak sendikal faaliyetlerimizde toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını ön planda tutmaya gayret ediyoruz. Kadınların siyasal, sosyal ve çalışma yaşamına katılımlarını artıran, eğitim düzeyleri ve niteliklerini yükselten, kayıt dışı alanlardan kayıtlı istihdama geçişlerini kolaylaştıran, çalışmalar yapıyoruz. 

Her kadının, insana onuruna yakışır yaşam koşullarına, sendikal haklara, sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik haklarına sahip olmasını diliyoruz. 

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” kutlu olsun.

 

TES-İŞ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU