TEŞKİLATIMIZA SAYGIYLA DUYURULUR
< Geri

 

Genel Merkez Yönetim Kurulumuz, Türkiye’de Koronavirüs vakası görülmesi ile birlikte alınması gereken önlemleri artırmış ve vaka sayısının artmaya başlaması nedeniyle ek önlemleri görüşmek üzere 17.03.2020 tarihinde bir kez daha toplanmıştır.

Gerçekleştirilen toplantıda işyerlerinde üyelerimizin virüsten korunması için işverenler tarafından alınması gereken önlemlerin yanında teşkilatımız bünyesindeki tüm yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın korunması için alınacak ek önlemler görüşülmüştür.

Yönetim Kurulumuz yapılan toplantıda, iş sağlığı ve güvenliği kurulu ile yapılan istişareler doğrultusunda belirlenen ve aşağıda yer alan uyarıların yapılmasını kararlaştırmıştır.

·   • Öncelikle; şube başkanlarımızın, şube yönetim kurullarımızın ve temsilcilerimizin işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurullarının çalışmalarını ve alınan önlemleri yakından takip etmeye ve idare ile işbirliği içerisinde çalışmaya devam etmeleri son derece önemlidir.

·   • Görülen herhangi bir eksikliğin ya da risk teşkil eden durumun zaman kaybetmeden idareye bildirilmesi, riskli durumun devam etmesi halinde Genel Merkezimizin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

·   • Tüm işyerlerinde, çalışma alanları, yemekhaneler, toplantı salonları, diğer sosyal yerler ve toplanma alanlarında gerekli dezenfeksiyon ve hijyen önlemlerinin alındığından emin olunması gerekmektedir. Başta banyo, tuvalet gibi ortak kullanım alanları, dışarıdan vatandaşların girişlerine izin verilen yerler, kişisel koruyucu donanım ve kıyafetler, kapı kolları, kumandalar ve masaların hijyenik olmasına özen gösterilmelidir.  

·   • Dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılan temizlik malzemesinin virüsü işlevsiz kılacak niteliği bilinen bileşenlere sahip olması gerekmektedir.

·    Hastalık şüphesi olan bir işçinin kullandığı alanlar yeterli bir süre kapatılmalı ve dezenfeksiyon çalışmaları başlatılmalıdır.

·    Tüm teşkilatımız devletin genelgeler yoluyla yaptığı uyarıları takip etmelidir. Kapatılması istenen sosyal yerler ve toplanma alanlarının kapatıldığından emin olunmalıdır.

·    İşçilerin birleşik ofis ve atölyeler gibi bir arada iş yaptıkları alanlarda birbirlerine virüs bulaştırmayacak yeterli mesafeleri koruyarak çalışmaları sağlanmalıdır. 

·    İşyerlerinde görünen yerlere ve panolara hijyen konusunda ve yapılması gerekenler hakkında posterler asılmalı, gerektiğinde broşür ve benzeri araçlarla çalışanlar bilgilendirilmelidir.

·    Yemekhane ve çay ocakları gibi alanlarda çalışanların olası bir virüsü daha kolay yayabileceği düşünülerek, buralarda çalışanlar ayrıca bilgilendirilmeli, bu tür alanlara yetkili personel dışında girişlere kesinlikle izin verilmemelidir.

     İşyerlerinin düzenli bir şekilde havalandırılmasına özen gösterilmelidir.    

·   • Her işçinin rahatlıkla ulaşabilecekleri yerlerde özellikle el dezenfektanı veya el yıkama olanağı bulunması, hastalık şüphesi olan işçilerin izinli sayılması ve hiçbir şekilde diğer işçilerle bir araya getirilmemesi gerekmektedir.

·    Akut solunum yolu semptomları olan ve ateşi 38 derecenin üzerinde olan çalışanların evde kalmalarına ve bu semptomlardan kurtulana kadar işe gelmemelerine izin verilmelidir. Konuyla ilgili kamu sağlığı rehberleri izlenmelidir. 

·    Okula gitmeyen ve bakıma muhtaç çocukları olan ebeveynlere izinler konusunda gerekli kolaylık sağlanmalıdır.  

·    Tüm üyelerimizin konuyu ve önlemleri ciddiye almaları; yetkililerin, sendikamızın ve işverenlerin uyarıları doğrultusunda hareket etmeleri önem arz etmektedir.

·    Kişisel korunma için alınacak tedbirler ve hastalık şüphesi olduğunda yapılması gerekenler yetkililerce kamuoyuna sürekli olarak duyurulmaktadır. Üyelerimizin özellikle sosyal medya üzerinden yayılan ve yetkililer dışında yapılan yanlış bilgilendirmeler konusunda uyanık olmaları önemlidir. Hiçbir şekilde panik ortamına izin vermemeleri, sadece devletin yetkili organlarınca yapılan uyarıları dikkate almaları ve harfiyen uygulamaları gerekmektedir.

·    Virüse maruz kalmayı önleyeceği ya da tedavi edeceği önerilen ve kaynağı belli olmayan bazı uygulamaların hiçbir işe yaramadığı gibi başkaca sağlık problemlerine neden olabildiği unutulmamalıdır.

·    Sigara içenlerin virüsten daha fazla etkilendiği, genel sağlığı, bağışıklık sistemini ve solunum yollarını olumsuz etkilediği dikkate alınmalı, sigara kullanımından imtina edilmelidir. 

Aynı şekilde; Genel Merkezimizde de iş sağlığı ve güvenliği kurulunun önerileri doğrultusunda hijyen ve dezenfeksiyon için katlarda ihtiyaç duyulan tedbirlerin artırılmasına, çalışanların farkındalığının ve bilinç düzeyinin artırılmasına, sendikamızın çalışmalarının aksamayacağı şekilde bazı personelin dönüşümlü olarak çalışmasına ve ihtiyaç duyan çalışanlarımızın senelik izinlerinin kullandırılmasına, Genel Merkezimizdeki misafirhanenin geçici bir süreyle kapatılmasına ve Mart 2020’de yapılması planlanan Başkanlar Kurulu toplantısının ertelenmesine karar verilmiştir. 

TES-İŞ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU