DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİNDE 696 SAYILI KHK İLE SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNDA GEÇİRİLEN İŞÇİLER HAKKINDA BİLDİLENDİRME
< Geri

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Bağlı İşyerlerinde 696 Sayılı KHK ile Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilen İşçiler Hakkında Bilgilendirme

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Bağlı İşyerlerinde,  696 sayılı KHK hükmü gereğince sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin 31.10.2020 tarihinden sonra sendikaya üye olarak veya dayanışma aidatı ödeyerek işyeri/işletmede uygulanan toplu iş sözleşmesinden yararlanıp yararlanamayacaklarına dair Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderdiğimiz yazı ve Bakanlık tarafından sendikamıza iletilen cevap yazısı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.