“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun”
< Geri

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun” 

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” kadınların çalışma hayatında ve toplum içerisinde hak, hukuk, adalet çerçevesinde ve eşit şartlarda yaşayabilmeleri için yine kadınların başlattıkları bir mücadelenin sonucunda ortaya çıkmıştır. 

8 Mart’ın başlangıcı 1857 yılında New York’ta tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücret, uzun çalışma saatleri ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için greve gitmelerine dayanmaktadır. Bu mücadele esnasında çıkan yangında, greve müdahale nedeniyle kurulan barikatları aşamayan 129 kadın işçi yanarak hayatını kaybetmiştir. Aslında tarihte yaşanan çok acı bir olay bugün tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan ve emekçi kadınların mücadelesini sembolize eden bir güne dönüşmüştür. Birleşmiş Milletler, 1977 yılında yaptığı oylamadan sonra 8 Mart’ı dünya kadınlarına armağan etmiştir.

21. Yüzyılda kadınlar pek çok ülkede hala şiddete, tecavüze ve istismara uğramaktadır. Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmemekte, eğitimde kadınlar ve özellikle kız çocukları geri planda kalmaktadır. Çalışma hayatında ve üst düzey karar alma mekanizmalarında kadınlar yeteri kadar temsil edilmemektedir. Eşit işe eşit ücret ilkesi kadınlar söz konusu olduğunda ihlal edilmekte, daha pek çok alanda kadınlar ayrımcılığa tabi tutulmaktadır. Gebelik ve analık gibi çok özel ve mutlu geçirilmesi gereken dönemler, çalışma hayatı açısından büyük zorluklarla geçmektedir. Çocuk ve yaşlı bakımı, ev işleri gibi sorumluluklar kadınların istihdama daha az katılmasına neden olmaktadır. Mültecilerin çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturmakta, kayıt dışında en çok kadın işçiler mağdur olmaktadır.  

İşte günümüz kadınlarının bunun gibi; katlanmak zorunda olmadıkları daha pek çok sorunun ancak eğitim, toplumsal bilinçlenme ve dayanışma ile aşılabileceğine inanıyor, kadınların insan onuruna yakışır bir yaşam sürdürmeleri için atılacak her türlü adımı ve girişimi sonuna kadar destekliyoruz. 

 “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun”

TES-İŞ Genel Merkez Yönetim Kurulu