SENDİKAMIZ AK DEN ENERJİ İŞÇİSİNİN YANINDADIR
< Geri

BASIN AÇIKLAMASI

SENDİKAMIZ AK DEN ENERJİ İŞÇİSİNİN YANINDADIR

Ak Den Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. işyerleri için İŞLETME düzeyinde toplu iş sözleşmesi yetki belgesi sendikamız tarafından 14.10.2020 tarihinde Çalışma Genel Müdürlüğünden alınmıştır.

Sendikamız işçilerin en temel hakkı olan toplu pazarlık sürecini başlatmak üzere 22.10.2020 tarihinde işvereni müzakere masasına davet etmiş ve toplu iş sözleşmesi teklifimizi sunmuştur. Müzakereler 24.11.2020 tarihinde başlamış olup; ilk toplantılarda mali hükümler dışındaki maddeler toplu iş sözleşmesinde yer aldığı şekliyle veya değiştirilerek kabul edilmiştir.

Ancak, üyelerimizin ücretlerini yüksek enflasyona ezdirmemek açısından büyük önem arz eden ve mali hükümler içeren maddeler üzerinde uzlaşma işverenin olumsuz yaklaşımları nedeniyle sağlanamamıştır. Dolayısıyla, 6356 sayılı Yasanın 50 inci maddesi uyarınca resmi arabulucu tayinine gidilmiş ve bu aşamada da anlaşma temin edilememiştir. Sonuç olarak, yasanın amir hükmü uyarınca konu Yüksek Hakem Kuruluna götürülmüştür.

Sendika olarak amacımız, işyerinde üyelerimizin ekonomik ve toplumsal hak ve menfaatlerini temsil etmek, korumak ve geliştirmektir.  Üyelerimize yaptıkları işe uygun, insan onuruna yaraşır ve adil bir ücret sağlamak, çalışma şartlarının buna uygun bir şekilde düzenlenmesine öncülük etmektir.

Yaşamı işçiler ve aileleri için giderek zorlaştıran yüksek enflasyon karşısında artık dayanacak gücümüz kalmamıştır. Ak Den Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. işyerleri için işverene sunduğumuz gelir vergisi ve SGK prim istisnası kapsamı içerisinde yer alan taleplerimiz de dahil olmak üzere son derece makul taleplerimize toplu iş sözleşmesi müzakere masasında maalesef karşılık bulunamamıştır. TES-İŞ olarak önceliğimiz her zaman işverenlerimiz ile masada, karşılıklı anlayış ve nezaketle üyelerimizin hak ve ücretlerinin korunması ve geliştirilmesi olmuştur. 

Ne yazık ki; uzattığımız el işveren tarafından bu defa geri çevrilmiş, tüm makul taleplerimiz işveren temsilcileri tarafından reddedilmiştir.

Adil gelir dağılımının gözetilmediği, işçinin gelir ve refahının göz ardı edildiği bir işyerinde iş barışı, huzur ve verimlilik elde etmek mümkün değildir. İşçiye uzatılan elin verimlilik ve yüksek hizmet kalitesi olarak işverene geri döneceği unutulmamalıdır.

Toplu iş sözleşmesi masasına işçinin her talebini geri çevirmek düşüncesiyle oturmak gibi bir anlayışı kabul etmemiz kesinlikle mümkün değildir. Sendikamız, üyelerimizin hakkı olan makul taleplerimizi alıncaya kadar, yasal hakkımız olan her türlü sendikal mücadeleyi sonuna kadar vermekte kararlıdır. Bundan sonra düşünme sırası ve tüm sorumluluk Ak Den Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. yetkililerine aittir.

 

Üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.