AYEDAŞ, TOROSLAR ve BAŞKENT ELEKTRİK Dağıtım A.Ş. İşyerlerini Kapsayan Toplu İş Sözleşmemiz Hakkında Bilgilendirme
< Geri

ÜYELERİMİZE VE KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR

AYEDAŞ, TOROSLAR ve BAŞKENT ELEKTRİK Dağıtım A.Ş. İşyerlerini Kapsayan Toplu İş Sözleşmemiz Hakkında Bilgilendirme 

Değerli Üyelerimiz,

Sendikamızın örgütlü olduğu AYEDAŞ, TOROSLAR ve BAŞKENT ELEKTRİK Dağıtım A.Ş. işyerlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmemiz için öncelikle işyeri temsilcilerimiz ve şubelerimiz aracılığıyla üyelerimizin görüşleri alınmış, şubelerimizde tekleştirilen talepler Genel Merkezimize ulaştırılmıştır.  

Bu görüş ve talepler doğrultusunda, Genel Merkezimizde hazırlanan ilgili işyerlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi teklifimiz işveren tarafı görüşmeye çağırılarak, 21.04 2021 tarihinde yapılan ilk toplantıda kendilerine sunulmuştur. 

Aynı gün yapılan görüşmelerde 30 madde görüşülmüş, 3 ve 8. maddeler ertelenmiş, diğer maddeler teklifimizdeki şekliyle kabul edilmiştir. Toplantının sonunda ise 2. toplantının 05 MAYIS 2021 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır. Bir sonraki toplantının tarihi, kabul edilen ve ertelenen maddeler hakkında üyelerimiz, Şube Başkanlıklarımız ve işyeri temsilcilerimiz aracılığıyla bilgilendirilmiştir. 

Kovid19 sebebiyle uygulanan tam kapanma nedeniyle toplantı tarihi ertelenmiş ve daha sonra zoom üzerinden gerçekleştirilmiştir. 3. Toplantımız 24 HAZİRAN 2021 tarihinde, Ankara’da, Şube Başkanlarımızın katılıyla gerçekleştirilmiş, ancak parasal konularda herhangi bir teklif verilmemiştir. Toplantı hakkında üyelerimiz, Şube Başkanlıklarımız ve işyeri temsilcilerimiz aracılığıyla bilgilendirilmiştir. 

Bir önceki toplantıda kararlaştırıldığı gibi 4. toplantı 29 HAZİRAN 2021 tarihinde yapılmış, işveren parasal maddelerde ücret artışı, sosyal yardım ve yemek yardımı ile ilgili teklifini sendikamıza sunmuştur.  Tarafımıza sunulan ve birinci yıl ilk altı ay için yüzde 6 ve ikinci altı ay için yüzde 5 olan bu teklifin sendikamız tarafından kabul edilebilir olmadığı belirtilerek, teklifin en kısa sürede revize edilmesi ve yeniden görüşülmesi istenmiştir.  Bu durum aynı gün sosyal medya hesaplarımız ve web sitemiz üzerinden teşkilatımız ve üyelerimizle paylaşılmıştır. 

İşveren, sözleşme süresi dolmadan sendikamıza dönülmesi isteğimizi olumlu karşılamış ve Parasal maddeler dahil olmak üzere ertelenen tüm maddelerle ilgili nihai teklifini vermek üzere, 06 TEMMUZ 2021 tarihinde sendikamızı İstanbul’da yapılacak toplantıya çağırmıştır. 

Toplantıya sendikamızı temsilen Genel Başkanımız Ersin AKMA, Genel Başkan Yardımcımız Hacı Mevlüt ÜNAL ve toplu iş sözleşmesi uzmanlarımız, Şube Başkanlarımızın da görüşlerini aldıktan sonra toplantıya katılmışlardır.  

Gece geç saatlere kadar süren toplantıda işveren nihai teklifini sunmuştur. Gerçekleştirilen müzakerelerin sonucunda mutabakata varılan ve taleplerimizi karşılamayan konular olmuştur. Bunun üzerine Şube Başkanlarımız ile istişare etmek ve süreci değerlendirmek üzere işverenden süre talep edilmiştir. İstanbul’daki müzakere sonrası heyetimiz daha Ankara’ ya hareket etmeden önce Sözleşme’nin muhatabı olan Şube Başkanlarımız ve Yöneticilerimiz 07 TEMMUZ 2021 tarihinde Genel Merkezimizde yapılacak toplantıya çağırılmıştır.  

07 TEMMUZ 2021 tarihinde tüm konular Şube Başkanlarımız ile istişare edilerek, işveren ile bu aşamadan sonra gelinebilecek en üst noktada sözleşmenin imzalanması ve enflasyondan çok uzak kararlarıyla işçiyi mağdur eden ve toplu pazarlık hakkını neredeyse işlevsiz hale getiren Yüksek Hakem Kuruluna gidilmemesi kararlaştırılmıştır.  

Ardından işveren ile yapılan görüşmede; işveren vermiş oldukları teklifin son teklif olduğunu, bu toplantıdan sonra bir başka toplantının yapılmayacağını, Borsada işlem gören bir şirket oldukları için KAP’a açıklamada bulunulması gerektiğini, yasal prosedür gereği arabulucu süreci başladığı takdirde ise bir an evvel uyuşmazlık tutanağı tutularak, Yüksek Hakem Kuruluna gidileceğini sendikamıza bildirmiştir. 

Bunun üzerine Şube Başkanlarımızdan alınan yetki ile işveren tarafı ile görüşülmüş ve geldiğimiz en üst seviyede 09.07.2021 tarihinde anlaşma tutanağı imzalanmıştır.  Sosyal medyada yer alan yanlış veya eksik bilgiler nedeniyle kaygıya yer bırakmayacak şekilde tüm detayları ile birlikte anlaşma tutanakları üyelerimizle paylaşılmıştır. 

Sendikamız, Yüksek Hakemin yüzde 6+5’lik rakamları ile üyelerimizi mağdur etmemiş, tüm artışlar dikkate alındığında ücretlerde ilk altı ay için;

Kıdemi 1-2 yıla kadar olan üyelerimiz için yüzde 13.6'dan başlayarak kıdemi 8-10 yıl olan üyelerimiz için yüzde 20,53 ve daha üzerindeki rakamlarla sözleşmeyi masada imzalayarak bitirmiştir. 

Yapılacak ilk altı aylık zammın üzerine 01.09.2021 tarihi itibarı ile altı aylık TÜFE oranında 2. altı aylık zammı yapılacaktır. İkramiye, sosyal yardım, yemek yardımı, bakım primi, iş güçlüğü, iş grubu cetveli ilgili diğer detaylar daha önce üyelerimizle sosyal medya ve web sitemiz üzerinden paylaşılmıştır. 

İmzalanan toplu iş sözleşmesinin üzerinde mutabık kalınan süresi ile ikramiye süreleri kalıcı olarak artırılmış ve sözleşmenin son altı ayı için enflasyonun üzerine artı bir puan daha ücret zammı alınmıştır. 

İmzalanan sözleşmemizin yanında; üyelerimizin talepleri doğrultusunda çalışma ve yaşam koşullarımızı iyileştirmek amacıyla ek taleplerde bulunma ve mücadele etme hakkımız her zaman bulunmaktadır. 

 

Elli sekiz yıllık geçmişi ile Türkiye’de Sendikal Hareketinin öncülerinden birisi olan TES-İŞ’e zarar vermek isteyen bazı kesimler, sosyal medyada yaydıkları yanlış bilgilerle sendikamızı hedef haline getirmek istemişlerdir. Ücretlere ilk altı ay için yüzde dokuz oranındaki artıştan önce yapılan iyileştirmeleri, sosyal yardımlardaki, yemek paralarındaki ve diğer yan haklardaki artışları dikkate almayan yanlış veya eksik bilgileri öne sürerek, toplu sözleşme yetkisi olmayan bazı yapılar üyelerimizi sendikamızdan ayırmayı amaçlamışlardır. TES-İŞ her zaman yaşadığı olaylardan ders çıkartmasını ve daha güçlü bir şekilde hak mücadelesine ve yoluna devam etmesini bilmiştir. Dolayısıyla, yetmiş bine yakın üyesi ile her zaman tek vücut olan Sendikamızı yıkmaya hiç kimsenin gücünün yetmeyeceği iyi bilinmelidir. Üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. 


 

ULUSAL KANAL BASIN AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYINIZ