TES-İŞ BAŞKANLAR KURULUMUZ 23 HAZİRAN 2022 TARİHİNDE TOPLANDI
< Geri

TES-İŞ Başkanlar Kurulumuz, sendikamızın gündemindeki konuları görüşmek üzere 23.06.2022 tarihinde Genel Merkezimizde toplanmış ve ekte yer alan Başkanlar Kurulu Bildirisini yayınlamıştır.

23/06/2022

TES-İŞ SENDİKASI BAŞKANLAR KURULU BİLDİRİSİ

23 Haziran 2022, ANKARA

TES-İŞ Başkanlar Kurulumuz, yüksek enflasyonun üyelerimizin yaşam standardına etkileri, asgari ücretin yıl içerisinde ikinci kez artırılması, toplu iş sözleşmeleri ve iyileştirme protokolleri ile örgütlenme başta olmak üzere; çalışma hayatında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek ve sendikanın gündeminde bulunan diğer konuları görüşmek için TES-İŞ Genel Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

 1. Uzun süren Kovid 19 salgının ardından normalleşme sürecine girilmesi ve yaraların sarılması gerekirken; Ukrayna’da yaşanan savaşın da etkisiyle tüm dünyada enerji ve gıda fiyatları artıyor. Küresel ve ulusal düzeyde yaşanan ekonomik kriz, çalışma hayatında sorunların büyümesine neden oluyor. Böylesi bir dönemde ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle, ücretli kesimin ve dar gelirlilerin satın alma gücü günden güne azalıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 16.12.2021 tarihinde açıkladığı yüzde 50.51 oranındaki zamma rağmen Başkanlar Kurulumuz, asgari ücrete yıl içerisinde ikinci kez artış yapılmasını zorunlu görmekte ve talep etmektedir. Bu artışın ekonomide ve döviz kurlarında sağlanacak istikrarla desteklenmesi gerektiğine inanan Başkanlar Kurulumuz, asgari ücretle ilgili hali hazırda devam ettiği basında sıklıkla dile getirilen çalışmanın, bir an evvel tamamlanmasını ve yeni asgari ücretin açıklanmasını talep etmektedir.

2. Sendikamız, 2022 yılı için geçerli asgari ücretin açıklandığı 16.12.2021 tarihinden bir gün sonra üyelerimizin ücretlerinin revize edilmesi için tüm işverenlere iyileştirme protokolü imzalanması çağrısında bulunmuştur. Çağrımıza olumlu yanıt veren birçok işveren ile iyileştirme protokolleri imzalanmıştır. Ancak, artan enflasyon, asgari ücrete yapılacak yeni artışların yanı sıra gelişmelere göre yeni protokol ve ücret düzenlemelerini de zorunlu kılmaktadır. Başkanlar Kurulumuz; çağrımıza henüz olumlu yanıt vermeyen işverenlerimize yaptığımız çağrıları yinelemektedir.

Yetkili olduğumuz BEDA’yı, üyelerimizin Yüksek Hakem Kurulunda kaybedilen haklarını ve enflasyon nedeniyle meydana gelen kayıplarını başka şekillerde para dağıtarak değil, sendikamızla iyileştirme protokolü imzalayarak karşılamaya çağırmaktadır.

 3. Her biri 135 MW kurulu güce sahip üç üniteden oluşan Silopi Termik Santralinde; Asfaltit ve diğer girdi maliyetlerinin artması ve satış fiyatlarının bu maliyetleri karşılamaması   gerekçesiyle faaliyetin durdurulduğu, işçilerin ücretli izne gönderildiği açıklanmıştır.

 Faaliyetin devam etmemesi durumunda aile fertleriyle birlikte binlerce işçi, esnaf ve bölge halkı geçimlerini sağladıkları tek gelirlerini kaybedeceklerdir. Başkanlar Kurulumuz; çalışanların ve bölge halkının mağduriyet yaşamaması, milli servetimizin korunması için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve ilgili şirket yetkililerinden soruna acil çözüm bulmalarını, aynı zamanda bölgenin güvenliğine hizmet eden santrali ivedilikle yeniden devreye almalarını talep etmektedir.

 4. Sendikamız, ülkemizde kendi işkolunu en yüksek oranda örgütleyen sendika olarak yıllardır liderliğini sürdürmektedir. Ocak 2019 istatistiklerine göre 61.032 olan üye sayımız, Ocak 2022 istatistiklerine göre üye sayımız 68 bin 434 olmuştur. Ancak, tarih boyunca aralıksız devam eden ve sendikamıza karşı sistematik bir şekilde sürdürülen saldırılar son dönemde artmaktadır. TES-İŞ, işçi hak ve özgürlükleri temelinde örgütlenmeye ve faaliyet göstermeye devam etmektedir. Başkanlar Kurulumuz, başta örgütsüz işyerleri olmak üzere enerji işkolunda çalışan tüm işyerlerinde örgütlenme faaliyetlerine hız verme kararı almıştır.  

5. Başkanlar Kurulumuz, DSİ’de geçici statüde ve asıl işlerde çalışan işçiler ile TEİAŞ, EÜAŞ ve sulama birliklerinde henüz kadro alamamış asıl işleri yapan taşeron işçilerin daimi işçi kadrosuna alınması talebini yinelemektedir.

6. Başkanlar Kurulumuz, kararlarına karşı hiçbir itiraz mercii olmayan ve ücretlerin enflasyon karşısında erimesine neden olan, özgür toplu pazarlık hakkını tahrip eden Yüksek Hakem Kurulu’nun adaletsiz kararlarını ve yapısını sürekli olarak sendikal hareketin öncelikli gündem maddeleri arasında tutma kararı almıştır.

Başkanlar Kurulumuz, alınan kararların üyelerimize, teşkilatımıza hayırlı sonuçlar getirmesini temenni etmekte, üyelerimize aileleriyle birlikte huzur içerisinde yaşamalarını sağlayacak sağlıklı, güvenli ve esenlik dolu bir çalışma yaşamı dilemektedir.

 

Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.