MART 2024 İŞSİZLİK ORANI
< Geri

İşgücü İstatistikleri, Mart 2024

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,6 seviyesinde gerçekleşti

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 19 bin kişi azalarak 3 milyon 57 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak %8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8 iken kadınlarda %12,0 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Mart 2024
 Mart 2024Bir önceki ayBir önceki aya göre fark
Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
(Bin kişi)
15 ve daha yukarı yaştaki nüfus 65 799 32 564 33 235 65 763 32 547 33 216 36 17 19
İşgücü 35 645 23 383 12 262 35 524 23 352 12 172 121 31 90
İstihdam 32 588 21 792 10 796 32 449 21 671 10 777 139 121 19
İşsiz 3 057 1 591 1 466 3 076 1 681 1 394 -19 -90 72
İşgücüne dahil olmayanlar 30 154 9 181 20 973 30 239 9 195 21 044 -85 -14 -71
(%)
İşgücüne katılma oranı 54,2 71,8 36,9 54,0 71,7 36,6 0,2 0,1 0,3
İstihdam oranı 49,5 66,9 32,5 49,3 66,6 32,4 0,2 0,3 0,1
İşsizlik oranı 8,6 6,8 12,0 8,7 7,2 11,5 -0,1 -0,4 0,5
Genç nüfusta işsizlik oranı
(15-24 yaş)
15,1 11,7 21,2 15,5 13,0 20,3 -0,4 -1,3 0,9
Tablodaki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
Mevsimsel etkilerden arındırma yöntemi gereği geçmiş aylara ilişkin tahminler revize edilerek yayımlanmaktadır.