TES-İŞ BAŞKANLAR KURULU DEPREM GÜNDEMİYLE OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
< Geri

 

 

Deprem bölgesine ilişkin ilk çalışmaların organize edilmesiyle birlikte Başkanlar Kurulumuz Deprem Gündemiyle acil olarak toplanmış ve aldığı kararları aşağıdaki şekilde bir bildiri  olarak yayınlamıştır.

TES-İŞ BAŞKANLAR KURULU DEPREM GÜNDEMİYLE OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

 

06. Şubat 2023 Pazartesi sabahı Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, büyüklükleri 7.7 ve 7.6 olan depremlerin sebep olduğu facia güneydoğu ve doğu illerimizi yıkıcı bir şekilde etkisi altında almıştır. Devletimiz enkaz altındakileri kurtarmak ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm imkanlarını seferber etmiştir.

Yaşanan facianın üstesinden gelmek ve yaraların sarılmasına katkı sunmak üzere bir kez daha Milletçe birlik beraberlik içerisinde hareket etmemiz gereken günler yaşıyoruz. Bölgede 89 ilçede yer alan işyerlerinde yaklaşık 12 bin üyemiz çalışmaktadır. Kahramanmaraş, Afşin, Adana, Urfa, Elazığ ve Diyarbakır 1 ile 2 No’lu Şube Başkanlıklarımız ilk depremin yaşandığı andan itibaren bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ve üyelerimizin acil ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanması için çalışmaktadır. Sendikamıza ait otel ve misafirhaneler ihtiyaca yönelik kullanılmak üzere T.C. Ankara Valiliği’ne tahsis edilmiştir. Sendikamız profesyonel ve amatör yöneticileri ile çalışanlarımızın ücretlerinden yapılan yardımlarla 14 tır içme suyu, hazır gıda, iç giyim ve tek kullanımlık sarf malzemeleri afet bölgesine gönderilmiştir. Genel Merkez ve Şubelerimizde görev yapan tüm profesyonel ve amatör yöneticilerimizin maaşlarından olağanüstü hal süresince yapılacak kesintilerle deprem bölgesine yapılan yardımlar devam ettirilecektir.

Şube Başkanlıklarımız aynı zamanda kamu yetkilileri, Genel Merkezimizde ve Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ’in Bölge ve İl Temsilcilikleri koordinasyonunda oluşturulan “kriz masası” kapsamında yıkım ve tahribatın giderilmesi, vatandaşlarımızdan ve üyelerimizden gelen acil taleplerin karşılanması için çalışmaktadır. Bölgedeki ve diğer illerdeki Elektrik Dağıtım, Üretim ve İletim Şirketleri ile kamu ve özel sektöre muhatap tüm iş yerlerinde çalışan üyelerimiz kurtarma çalışmalarının yanı sıra depremden etkilenen yerleşim yerlerine elektrik, su ve gaz gibi işkolumuzdaki temel hizmetlerde yaşanan kesintilerin giderilebilmesi için çok zor koşullar altında canla başla çalışmaktadırlar. Bölgede yaraları sarmak amacıyla çalışan üyelerimize olağanüstü gayret ve emekleri için sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Genel Merkez Yönetim Kurulumuz, deprem bölgesine ilişkin ilk çalışmaların organize edilmesiyle birlikte olağanüstü hal ilan edilen illerde çalışmakta olan Şube Başkanlarımız dışında kalan tüm Şube Başkanlarımızı ivedilikle toplantıya çağırmıştır. Toplantıda, vatandaşlarımızdan ve üyelerimizden gelen acil ihtiyaç talepleri ile bu taleplerin karşılanabilmesi için yapılabilecekler görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Öncelikle bölgedeki Şube Başkanlıklarımız üyelerimizden gelen acil ihtiyaç taleplerini tespit etmeye devam edecek ve TES-İŞ Genel Merkezimizde oluşturulan “Kriz Masasına” ileteceklerdir. Yerinde müdahale edilebilecek taleplerin çözümünde Şubelerimiz yetkili olacak, diğer sorunlar için Genel Merkezimiz gerekli girişimlerde bulunacaktır.

 

2. Şube Başkanlıklarımız aynı zamanda TÜRK-İŞ bünyesinde oluşturulan “Kriz Masası” ve kamu yetkilileri ile iletişim ve koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerdir.

3. Genel Merkezimizin AFAD’ın belirlediği öncelikler listesine göre kendi kaynakları ile temin edeceği yaşamsal ihtiyaçlar, AFAD ile koordineli bir şekilde vatandaşlarımıza ve üyelerimize ulaştırılacaktır.  

4. Olağanüstü hâl ilan edilen iller dışında faaliyet gösteren Şube Başkanlıklarımız; bulundukları illerde ikamet eden üyelerimiz ve vatandaşlarımızdan gelecek özellikle AFAD’ın öncelikler listesinde yer alan yaşamsal yardım malzemelerini toplamak için gerekli imkanları oluşturacaklardır. Toplanan yardım malzemeleri yine AFAD ile koordineli bir şekilde vatandaşlarımıza ve üyelerimize ulaştırılacaktır.

5. Şube Başkanlıklarımız faaliyet gösterdikleri illerde duyurular yaparak Kızılay’a kan bağışı yapmak isteyen üyelerimizin kan bağışı merkezilerine yönlendirilmeye devam edeceklerdir. 

6. Deprem Bölgesindeki üyelerimizin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla nakdi yardımda bulunmak isteyen üyelerimizden yoğun talep gelmektedir. Yardımda bulunmak isteyen üyelerimiz, Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası adına TR17 0001 2009 3870 0016 0020 90 Iban No’lu hesaba olduğu gibi AFAD tarafından duyurulan deprem yardım hesaplarına da havale yapabileceklerdir.

7. Genel Başkan, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şube Başkanlarımızın katılımıyla oluşturulacak TES-İŞ heyeti deprem bölgelerini ziyaret edecek, üyelerimizin ve işyerlerinin durumu hakkında tespit ve incelemelerde bulunacaktır.

Başkanlar Kurulumuz depremde hayatını kaybeden üyelerimize ve vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan (cc) rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.