DUYURU KAMU İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZE,
< Geri

DUYURU

KAMU İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZE,

Sendikamız ile TÜHİS (Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası) arasında bağıtlanacak 20. Dönem Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri teklif taslak çalışmamız tamamlanmıştır. Teklif hazırlık çalışmaları aşamasında, Temsilci, Baştemsilci ve Şube Başkanlıklarımız tarafından silsile ile üyelerimizden toplanan anket sonucuna göre oluşturulan talep metinleri Genel Merkezimize gönderilmiş, bu talepler doğrultusunda ilgili Şube Başkanlarımızın katılımıyla oluşturduğumuz komisyonca toplu iş sözleşmesi teklif metinleri hazırlanmıştır. 

Hazırlanan teklif taslak metinleri Şube Başkanlıklarımızla paylaşılmış, ek talepleri olan şubelerimizden bu talepleri ayrıca alınmış ve teklif metinlerine eklenmiştir. Üyelerimizden gelecek yeni talep ve öneriler müzakereler sırasında dikkate alınacaktır. Hazırlanan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi tekliflerimiz çağrı yazımız ekinde 07.03.2023 tarihinde TÜHİS sendikasına iletilmiştir. TÜHİS’e iletilen tekliflerimize aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

6356 Sendikalar Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre; TÜHİS sendikası ile ilk toplantının yapılacağı yer, gün ve saat tespit edilecek olup ayrıca üyelerimize duyurulacaktır.

Bilgilerinizi rica eder iyi çalışmalar dileriz.

TES-İŞ Genel Merkez Yönetim Kurulu Adına
Genel Başkan İrfan Kabaloğlu

DSİ

TEİAŞ 

TEDAŞ

EÜAŞ

İLLER BANKASI

ENERJİ BAKANLIĞI

TENMAK

MAPEG

NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU