20. DÖNEM KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİMİZİN AÇILIŞ TOPLANTISI 03.04.2023 TARİHİNDE SENDİKAMIZ GENEL MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR
< Geri

20. DÖNEM KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİMİZİN AÇILIŞ TOPLANTISI 03.04.2023 TARİHİNDE SENDİKAMIZ GENEL MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR
Kamuda örgütlü olduğumuz DSİ, TEİAŞ, EÜAŞ, TEDAŞ, İLBANK, TENMAK, MAPEG, ENERJİ BAKANLIĞI, NDK işyerlerini kapsayan 20. Dönem Kamu Toplu İş Sözleşmelerimizin açılış toplantısı 03.04.2023 günü Genel Merkezimizde gerçekleştirilmiştir.
Sendikamızı temsilen Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizin ev sahipliği yaptığı açılış toplantısına örgütlü olduğumuz kamu işyerlerinden Genel Müdürlerimiz, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve Toplu sözleşme Müdürleri ve Yardımcıları, TÜHİS’ten Genel Sekreter Yardımcıları, başuzman ve uzmanları düzeyinde katılım olmuştur.
Sendikamız tarafından toplantıda; üyelerimizin deprem, sel gibi doğal afetler de dahil olmak üzere çok zor koşullar altında ülkemize hizmet etmek için fedakarca çalıştıkları anlatılmıştır. Yaşanan olağanüstü yüksek enflasyon ve asgari ücret zamlarının ardından gösterdikleri fedakarlıkların yanında ağır ve çok tehlikeli iş kolunda çalışan üyelerimizin satın alma güçlerinin zayıfladığı, kıdem ve dereceler arasında bir fark kalmadığı dile getirilmiştir. Üyelerimizle daha önce paylaştığımız tekliflerde detaylı bir şekilde yer alan taban ücret ayarlamasının öncelikli olarak yapılması ve üzerine refah payı eklenmesi gerektiği toplantıda bir kez daha vurgulanmıştır. Ayrıca, yapılacak yeni asgari ücret artışlarını da dikkate alacak kalıcı bir düzenleme getirilmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir.
Toplantıda sözleşmelerimizdeki iş güçlüğü, bakım ve vardiya tazminatları, yemek bedeli, koruyucu giyim malzemeleri ve daha önce üyelerimizle de paylaştığımız tekliflerimizde yer alan tüm hususlar görüşülmüş, taraflar karşılıklı olarak görüşlerini aktarmışlardır.
Görüşmede anlattığımız hususların toplu iş sözleşmemizde yer alması için her çaba gösterilecek ve müzakereler sürecinde çalışmalar ilgili şube başkanlıklarımızın da katkısıyla sendikamız tarafından kararlılıkla yürütülecektir.
Üyelerimize saygıyla duyurulur.