TES-İŞ 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ BİLDİRİSİ
< Geri

 

TES-İŞ 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ BİLDİRİSİ

 “KAZANILMIŞ HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKMAK İÇİN…

 İNSAN ONURUNA YAKIŞIR İŞ VE GELİRDE ADALET İÇİN …”

“DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞLARIMIZ

VE İŞÇİ KARDEŞLERİMİZLE DAYANIŞMA İÇİN…”

1 MAYIS’TA ADANA’DAYIZ…

 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN!

 

“1 Mayıs” dünyanın her yerinde kazanılmış haklarını korumak ve geliştirmek için işçilerin tek yürek olup seslerini yükselttikleri emek ve dayanışma günüdür. Pandemi ve ardından gelen ekonomik krizler nedeniyle son yıllar; emeği ile geçinen kesimler için kayıpların çok olduğu, olağandışı enflasyon artışları nedeniyle ücretlerin ve satın alma gücünün eridiği, yaşam standardının gerilediği bir dönem oldu.

 

Ülkemizde 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen, “asrın felaketi” olarak adlandırılan ve hepimizi kahreden deprem on binlerce vatandaşımızın ve işçi kardeşimizin hayatını, aile fertlerini, evini kaybetmesine, binlerce işyerinin yıkılmasına neden oldu. TES-İŞ; teşkilatı ve üyeleriyle, depremin meydana geldiği ilk andan itibaren enkaz altında kalan hayatları kurtarmak, yıkılan altyapıyı onarmak ve temel hizmetleri işler hale getirmek için deprem bölgesine koştu. Ne yaşanan acıların ne yüreklerde açılan yaraların ne de ekonomik kayıpların kısa zamanda sarılmasının mümkün olmadığını biliyoruz. Yaşanan acıları paylaşmak, yaraları bir nebze olsun sarmak ve Milletimizle tek vücut olmak için yaşamı mümkün kılan her mal ve hizmette alın teri bulunan işçiler olarak; yüreğimizde dayanışma ve mücadele duygularıyla “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde” Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ ile birlikte Adana’da olacağız. 

 

Sesi duyulmayanın yükselen sesi, refahın, adil paylaşımın, sosyal adaletin, iş barışı ve huzurun güvencesi olmak için 1 Mayıs’ta, TÜRK-İŞ ve tüm dünya emekçileriyle omuz omuza olacağız. Depremde can kayıplarına neden olanlardan, insan hayatını hiçe sayanlardan hesap sorulmasını isteyeceğiz. Hemen her bölgesi deprem riski taşıyan bir ülkede yaşıyoruz. İnsan hayatına saygı duyan, koruyan bir kentsel yapılaşma isteyeceğiz. Olası bir depremde enkaz altında kalma kaygısı taşımadan güven içerisinde yaşamanın ve barınmanın temel insan haklarından birisi olduğunu hatırlatacağız.

 

Yüksek enflasyon sendikaların çabalarını sekteye uğratmakta, elde edilen ücret zamları ve refah payları kısa sürede erimektedir. Ücret artışları ne kadar iyi olursa olsun enflasyon rakamları kısa sürelerde ve aşırı yükseldiğinde toplu iş sözleşmelerine ek iyileştirme protokolleri yapılması zorunluluk haline gelmektedir. Toplu pazarlığın; bir tarafta bağıtlanan ücretlerin diğer tarafta asgari ücretin bulunduğu bir tahterevalli düzenine dönüştüğü durumda iş barışını uzun süre korumak mümkün değildir. Dolayısıyla, enflasyonunun ivedilikle kontrol altına alınmasını Hükümetten talep ediyoruz.

 

Özel sektör şirketleri; kar elde etmenin yanında kendi çalışanlarına ve ülkelerine karşı yerine getirmeleri gereken sorumlulukları olduğunu unutmamalıdır. Ücretler üzerindeki baskı özellikle bazı Elektrik Dağıtım Şirketlerinde en üst seviyeye ulaşmıştır. Ülkemize, vatandaşlarımıza hayati hizmetler veriyor, iş kazası, ölüm ve yaralanmaların sık yaşandığı bir işkolunda çalışıyoruz. Dolayısıyla; bu sektörde çalışan arkadaşlarımızın yaptıkları işin riskleri ve zorlukları ile orantılı, eşit işe eşit ücret ilkesi çerçevesinde ücret almaları da en doğal haklarıdır. Konuyla ilgili taleplerimiz hakkında işverenlerimizden EPDK’ya ve T.C. Enerji Bakanlığı’na kadar tüm tarafları bilgilendirdik. Elektrik Dağıtım Şirketlerinde çalışan üyelerimizde ve sendikamızda bıçağın kemiğe dayandığının ve taleplerimiz yerine getirilinceye kadar bu konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. 

 

Kamu kesiminde 700 bin işçiyi ilgilendiren “2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü” müzakereleri süresince TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulunda üyelerimizin taleplerinin dikkate alınmasını sağladık. TES-İŞ Sendikası olarak; kamuda örgütlü olduğumuz işyerleri kapsamında T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Bilgin, T.C. Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi, TÜHİS ve Genel Müdürlerimizle başta pozisyon ve hizmet yılı skala çalışmalarımız olmak üzere taleplerimiz çerçevesinde görüşmeler yaptık. Çerçeve protokolün imzalanmasının, zam oranının ve taban ücretin belli olmasının ardından protokol dışında kalan konularda işveren tarafı ile görüşmelerimize devam edeceğiz. Hedefimiz yoğun emek harcadığımız ve şeffaf yürüttüğümüz bir müzakere sürecinin ardından kazanımlarla üyelerimizin karşısına çıkmaktır.

 

Yüzbinlerce taşeron işçi, 20 Kasım 2017 tarihli 696 Sayılı KHK ile kadroya geçirilmiştir. En son TBMM’de 30 Mart 2023 tarihinde kabul edilen 7447 Sayılı Kanun’la 5620 Sayılı Kanun’un 3. Maddesinde değişiklik yapılmış, geçici işçilerin çalışma sürelerinin 11 ay 29 güne kadar uzatılabilmesine olanak sağlanmıştır. Taleplerimizden birisi olan 696 Sayılı KHK ile kadroya geçenlerin zorunlu emekliliğe sevk edilmeleri hakkındaki düzenleme kaldırılmıştır. Özellikle DSİ’de çalışan üyelerimiz açısından önem arz eden düzenleme, 696 Sayılı KHK ile bu pozisyonlara geçirilip geçirilmediği hususuna bakılmaksızın tüm geçici işçileri kapsamaktadır. Böylece geçici işçi olarak çalışan arkadaşlarımızın 11 ay 29 gün çalışabilmelerinin ve gelecekte kadro alabilmelerinin önü açılmış bulunmaktadır. Bu gelişmelerin yanında pozisyon değişikliği ve tayin hakları konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Geçici işçiler konusunda yaptığımız çalışmaların başarıya ulaşmasında emeği geçen T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin’e, T.C. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişçi’ye, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Yönetim Kuruluna teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bunun yanında; T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı KİT’lerde ve diğer kamu işyerlerinde kadro alamayan taşeron işçisi kardeşlerimizin de bir an evvel kadroya alınmaları, Sulama Birliklerinde çalışan arkadaşlarımıza ise DSİ bünyesinde kadro verilmesi konusundaki çalışmalarımız devam etmektedir.

 

Yılın başından itibaren artmaya başlayan vergi dilimleri nedeniyle yıl sonunda net ücretlerde ciddi kayıplar yaşanmaktadır. Adil bir vergilendirme sistemi için yeni bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yaş sınırlamasını kaldıran düzenlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz, ancak staj, prim gün sayısı ve 08 Eylül 1999 öncesi hakların tam olarak iade edilmesini de kazanılmış hakların korunması açısından önemli görüyoruz.

 

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işkolumuzda sık yaşanan iş kazalarının, ölüm ve yaralanmaların önüne geçilebilmesi için tüm tarafların daha fazla gayret göstermesi gerektiğini “1 Mayıs” vesilesiyle bir kez daha gündeme taşıyarak; sağlıklı, güvenli, insan onuruna yakışır çalışma koşulları talebimizi yineliyoruz. Sendikalaşma oranlarında daha görünür artışlar elde edilebilmesi için sendikalaşmanın önünde halen var olan engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Özgür toplu pazarlık düzenini işlevsiz kılarak gelir dağılımında adaletin önünde engel teşkil eden, TÜİK rakamlarının dahi yaklaşamadığı gerçek enflasyon rakamlarını dikkate almayan Yüksek Hakem Kurulu kararlarının neden olduğu sorunlara çözüm getirecek düzenlemeler yapılmasını talep ediyoruz.  

 

TÜRK-İŞ ile demokrasi ve vatan mücadelesinin öncüsü, işçi hak ve özgürlük mücadelesinin lider sendikası, Türkiye’nin gücü ve enerjisi olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte mücadelemizi büyütecek, dayanışmayla yaralarımızı saracak, işçi sınıfı olarak ayağa kalkacağız.

 

“DEMOKRASİ VE GELİRDE ADALET İÇİN, İŞ EKMEK ÖZGÜRLÜK İÇİN YAŞASIN SENDİKAL MÜCADELEMİZ” 

“YAŞASIN 1 MAYIS”

“YAŞASIN TES-İŞ” 


TES-İŞ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU ADINA
GENEL BAŞKAN İRFAN KABALOĞLU