“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun”
< Geri

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun”

Demokrasinin ve sendikal hakların gelişmesi; işyerlerinde ve toplumsal yaşam alanlarında eşitliğin tesis edilmesiyle mümkündür. “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” tarihte kadın sendikacıların gerçekleştirdikleri protestolar, grevler ve yürüyüşlerden ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise dünyanın her yerinde başta sendikalar olmak üzere tüm kesimler tarafından çeşitli etkinlikler ve açıklamalarla anılmakta, kadınların karşı karşıya kaldıkları eşitsizlikler gündeme getirilmektedir. Etkinlikler çerçevesinde ayrıca, kapsayıcı toplum, daha güçlü demokrasiler, işyerinde ve toplumsal yaşam alanlarında cinsiyet eşitliği gibi talepler kamuoyunun dikkatine getirilmektedir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlar; eğitimde ve istihdamda fırsat eşitsizliğine, kayıt dışında çalışmaya, daha düşük ücret uygulamalarına, ayrımcılığa ve kimi zaman şiddete maruz kalmaktadır. Bu çerçevede üyesi ve bir parçası olduğumuz uluslararası sendikal hareketin yayınladığı verilere göre; küresel ölçekte kadınlar, yaptıkları eşit işlere göre yaklaşık %20 daha az ücret kazanmaktadır. Bu açığın kapanması, eşit işe eşit ücret politikasının tesis edilebilmesi için ise yaklaşık 257 yıl geçmesi gerekmektedir.

İşyerlerinde cinsiyete dayalı şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasının da son derece önemli olduğunu ifade eden uluslararası sendikal hareket, ülkemizde de son yıllarda sayıları oldukça artan göçmen kadın işçilerin de korunması gerektiğine işaret etmektedir. Nitekim göçmenlerin çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturmakta, kayıt dışı çalışan kadınlar arasında bu kesimin son derece yoğun olduğu gözlemlenmektedir.

Türkiye’de dahil olmak üzere pek çok ülkede kadınlara; çocuk ve yaşlı bakımı, ev hizmetleri gibi alanlarda toplumsal sorumluluk yüklenmektedir. Kadınlar bu nedenle çalışma hayatında dezavantajlı duruma düşmektedirler. Siyasi açıdan da özellikle TBMM’de, siyasi partilerde ve sivil toplum kuruluşlarında olmak üzere; karar alma mekanizmalarında temsil oranı açısından kadınlar oldukça geride kalmaktadır. Gebelik ve analık gibi çok özel ve mutlu geçirilmesi gereken dönemler, çalışan kadınlar açısından büyük zorluklarla geçmektedir.

Uluslararası sendikal hareket bu konuda ilerleme sağlanabilmesi için ise kadınların iş-hayat dengesinin geliştirilmesi, daha iyi bir sosyal koruma sisteminin uygulamaya konması ve adil ücret koşullarının sağlanması gerektiğinin altını çizmektedir. Bunların yanında kadına dair daha pek çok alanda atılması gereken adımlar bulunmaktadır. TES-İŞ Sendikası olarak, kadınların bu açıklamada dile getirdiğimiz ve getirmediğimiz tüm sorunlarının çözümünün toplumsal bilinçlenme ve küresel emek dayanışması ile elde edilebileceğine inanıyor, hem ülkemizde hem de uluslararası alanda bu yönde atılan tüm adımları sonuna kadar destekliyoruz.

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” vesilesiyle tüm emekçi kadınlara sonsuz minnet ve saygılarımızı sunuyoruz.

TES-İŞ Genel Merkez Yönetim Kurulu adına Genel Başkan İrfan KABALOĞLU