SEDAŞ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
< Geri

SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. işyerlerinde çalışan Tes-İş Sendikası üyesi işçileri kapsayan Toplu İş Sözleşmemiz 12.06.2024 tarihinde Sendikamız Genel merkezinde gerçekleştirilen toplantıda imzalandı. Toplantıya Genel Başkanımız İrfan KABAOĞLU, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz Adapazarı Şube Başkanımız, Şube Yöneticilerimiz, işyeri Baştemsilci ve Temsilcilerimiz ile işveren tarafı olarak; SEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Necmi ODYAKMAZ, İnsan Kaynakları Direktörü ve yetkilileri katıldı.

Toplu iş sözleşmesi süreci 13.11.2023 tarihinde Bakanlığa yetki başvurusu yapılarak başlatılmıştır. Bu süreçte, Cez a.s. AKCEZ bünyesindeki paylarını Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye, ve Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’ye devretmiştir. Yetki belgesinin Bakanlıkça 07.12.2023 tarihinde alınmasına müteakip toplu iş sözleşme teklifimiz sahada üyelerimize yönelik yaptığımız anket ve görüşmeler sonucunda elde ettiğimiz görüş ve talepler doğrultusunda hazırlanmış, işveren yetkililerine sunulmuştur.

Toplu iş sözleşmesi müzakereleri aşamasında Sendikamız teklifleri üzerinde mali haklar hariç diğer idari maddeler kabul edilmiş ancak ücret ve ücrete bağlı olan diğer parasal maddelerle ilgili işverence teklif verilmemiş ve yasal süre bu şekilde tamamlanmıştır.  Yasal sürenin sonunda işverence verilen ilk ücret zammı ve diğer parasal haklar teklifinin üyelerimizin taleplerini karşılamaktan çok uzak olması sebebiyle uzlaşma sağlanamamış yasal prosedür işletilerek arabulucu safhasında da anlaşma temin edilemediğinden uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulu’na taşınmıştır. Dosya Yüksek hakem kurulunda olmasına rağmen işverenle görüşmeler sürdürülmüş, zor koşullar altında yapılan çetin pazarlıklar sonucunda sözleşmemiz örgütlü olduğumuz diğer Elektrik Dağıtım Şirketlerinde olduğu gibi masada üyelerimizin büyük çoğunluğunun beklentilerini karşılayacak şekilde bağıtlanmıştır.

Bağıtlanan toplu iş sözleşmemizin yürürlük süresi Mart ayına çekilerek ücret artışlarının Aralık yevmiyelerine mi yoksa Ocak yevmiyelerine mi yapılacağı sorunu ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca sözleşme imza tarihinden sonra işyerinde ilk defa iş başı yapacak üyelerimiz asgari ücretin %15 fazlası ile iş başı yaptırılacaktır. Böylece, işyerinde asgari ücretin %15 fazlasının taban yevmiye olması sağlanmıştır. Gelinen noktada üyelerimizin yevmiyelerindeki artış %77 ile %40 arasında değişkenlik göstermekte olup, ortalamada %59 oranında artış sağlanmıştır. Ayrıca, 6’şar aylık dönemlerde ücretlere, enflasyon oranı + refah payı eklenerek zam yapılması hüküm altına alınmıştır. Diğer bir anlatımla, Üyelerimizin 01 Mart 2024 tarihinden geçerli olan kıdem yıllarına göre belirlenen yevmiye tablosuna, 01 Eylül 2024 tarihinden itibaren 6 aylık gerçekleşen enflasyona ilave olarak altı aylık enflasyon oranının %10’u kadar refah payı eklenmesiyle bulunacak oranda zam yapılması sağlanmıştır.

Üyelerimizin taban yevmiyeleri 01 Marttan itibaren kıdem yıllarına göre yeniden düzenlenerek üyelerimizin beklentileri yerine getirilmiştir. Yapılan düzenlemeye göre; üyelerimizin çalışma süresinin (kıdem yılının) arttığı ay itibari ile ücretleri, işyerindeki bir üst kıdem yılındaki uygulanan yevmiyeye getirilecektir.

Üyelerimize 01.01.2025 tarihinden itibaren her ay günlük brüt yevmiyelerinin %75’i tutarında ek ödeme yapılması sağlanmıştır. Bunlara ek olarak; 5 Yıllık Çalışanlara 5 Günlük yevmiye tutarında hizmet teşvik primi, Ramazan ve Kurban Bayram yardımları, Nöbet için hazır bulunuşluk ücreti, İş Riski Tazminatının üç seviyeye çıkarılarak 1. Seviyenin %14’e çıkarılması gibi yeni kazanımlar sözleşme metnine eklenmiştir.

Toplu iş sözleşmesi sürecinde emeği geçen, işveren tarafına, görev alan yetkililere, bu süreçte gösterdikleri sabır, verdikleri destek için üyelerimize teşekkür ediyor, sözleşmemizin üyelerimize, teşkilatımıza ve işverenimize hayırlı olmasını dileriz.