TÜRK-İŞ, HAK-İŞ VE DİSK’TEN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
< Geri

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ VE DİSK’TEN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK olmak üzere üç işçi Konfederasyonu 9 Temmuz 2024 tarihinde TÜRK-İŞ Genel Merkezinde ortak bir basın toplantısı düzenlediler. Konfederasyonlar adına açıklamaları; TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK--İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı. Toplantıya TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Genel Başkanımız olan İrfan Kabaloğlu ve Konfederasyonların yöneticileri ile bazı sendikaların Genel Başkanları da katıldı. Çok sayıda gazeteci ve basın mensuplarının yer aldığı toplantıda Konfederasyonlar İşçiler için “İnsan Onuruna Yakışır Bir Yaşam” talep ettiler. Konfederasyonların yayınladığı ve aşağıda yer alan basın açıklamasında “Vergide Adalet”, “Enflasyonla Mücadelenin Düşük Ücretlerle Yapılamayacağı”, “Asgari Ücret Artışı”, Kamuda Ücret Dengesizliğinin Sona Erdirilmesi”, “En düşük Emekli Aylığının Asgari Ücret Tutarına Getirilmesi”, “Sendikal Örgütlenmenin Önündeki Engellerin Kaldırılması”, “Kamu Taşeron İşçilerinin Daimi Kadroya Alınması”, “Tasarruf Tedbirleri Gerekçesiyle Çalışanların Haklarının Aşındırılmaması”, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları”, “Çalışma Yaşamında Ayrımcılığın Son Bulması” konularına yer verildi.