Kıdem Tazminatı Taban ve Tavan Miktarı

Kıdem Tazminatı Taban ve Tavan Tutarı

01/01/2024 tarihi itibariyle işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık taban tutarı (asgari kıdem tazminatı tutarı) 20.002,5 TL’dir.

1/1/2024 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 35.058,58TL’dir.