Kıdem Tazminatı Taban ve Tavan Miktarı

Kıdem Tazminatı Taban ve Tavan Tutarı

01/07/2023 tarihi itibariyle işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık taban tutarı (asgari kıdem tazminatı tutarı) 13.414,50 TL’dir.

1/1/2023 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 23.489,83 TL’dir.