Prime Esas Kazanç Taban ve Tavan Matrahları

Prime Esas Kazanç Taban ve Tavan Matrahları

Taban (01/01/2023)

13.414,5

Tavan (01/01/2023) (333,60x7.5=2.502x30)

100.608,9