SGK Yemek Muafiyeti

SGK Yemek Muafiyeti

İşveren, aylık yemek ücretini işçiye nakit olarak ödemeyi tercih ediyorsa bu ücret gelir vergisine tabi olur.SGK'ya göre ise iş günü olarak günlük asgari ücretin %23,65 tutarında prime esas kazanç (brüt ücret) matrahından istisna olur. Yani, belirlenen yemek ücreti üzerinden SGK kesintisi yapılmaz.

SGK Günlük Yemek İstisnası

105,75 TL

13.414,50/30 = 447,15 (günlük brüt asgari ücret) * %23,65 = 105,75 TL