SGK dan Sağlık Yardımları İçin İkametgah Adresi Uyarısı

SGK’dan Sağlık Yardımları İçin İkametgah Adresi Uyarısı !

 

SGK tarafından genel sağlık sigortası (GSS) kapsamında sağlanan sağlık yardımlarından yararlanabilmek için kişinin kendi sosyal güvencesinin olması veya sosyal güvencesi olan eş, çocuk, ana ya da babası üzerinden sağlık yardımı alma hakkının olması yetmiyor.

Nüfus’ta Adresiniz Kayıtlı Değilse Kaydettirin – Yanlış Adresiniz Kayıtlıysa Değiştirin

Genel sağlık sigortası sağlık yardımlarından yararlanma şartlarından biri de Türkiye’de ikamet ediyor görünmek. Türkiye’de ikamet ediyor görünmek için de kişinin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yani MERNİS’te Türkiye ikamet adresinin kayıtlı olması gerekmektedir. Nüfus’ta Türkiye ikamet adresi kayıtlı olmayan kişi, herhangi bir sağlık hizmet sunucusuna gittiğinde kendi sosyal güvencesi veya bir yakını üzerinden sağlık yardımı alma hakkı olsa bile, sağlık hizmeti alma imkanı bulunmamaktadır. Çünkü sağlık hizmet sunucusunda kişinin kimlik bilgileri bilgisayara girildiğinde, sistem üzerinden kişinin SGK sağlık yardımlarından yaralanma hakkı olup olmadığı yanında ikamet adresi de kontrol edilmektedir. Nüfus’ta ikamet adresi kayıtlı olmayan kişi adres sorgulamasını geçemediğinden, SGK’nın sistemi provizyon vermemekte, dolayısıyla sağlık yardımı alması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle Nüfus’ta Türkiye ikamet adresinin kayıtlı olması büyük önem taşımaktadır.

Adres Kayıt – Kontrol ve Değişiklik İşlemleri Nasıl Yapılır ?

Nüfus’ta ikamet adresinin kayıtlı olup olmadığı İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün e-Devlet sayfasından öğrenilebileceği gibi (https://www.turkiye.gov.tr/nufus-ve-vatandaslik-isleri-genel-mudurlugu), aynı sayfadan adres değişikliği işlemleri de yapılabilir. Ancak Nüfus’ta adresi hiç kayıtlı olmayan kişilerin Nüfus Müdürlüğüne başvurması gerekebilir.

 

KONUYA İLİŞKİN SGK DUYURUSU

Sosyal Güvenlik Kurumu da konuyla ilgili olarak aşağıdaki duyuruyu yayımlamıştır.

“T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İkametgah Adresi Bulunmayanlar Hakkında Duyuru

31.01.2022


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre vatandaşlarımızın Kurumumuz sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri için Türkiye’de ikamet etme şartı bulunmaktadır.
Genel sağlık sigortasına ait hak sahipliği işlemleri, kişilerin Ülkemizde ikamet ettiğine dair Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sisteminde (AKS) yer alan bilgileri esas alınarak yapılmaktadır.

Genel sağlık sigortalısı sayılanların sağlık aktivasyon işlemleri (ikili sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış olan ülkelerde ikamet edenler hariç) elektronik ortamda AKS adres bilgileri kontrol edilerek sağlık hizmetlerinden faydalandırılmasına yönelik sistemsel düzenlemeler yapılacaktır.

Bu nedenle vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimde herhangi bir sıkıntı yaşamamaları ve daha iyi hizmet alabilmeleri için adres bilgilerini e-Devlet Kapısı üzerinden veya nüfus müdürlüklerinden kontrol ederek güncellemeleri önem arz etmektedir.

Tüm ilgililere duyurulur.”