Bakanlık Sağlık Raporlarıyla İlgili Önemli Değişiklikler Yaptı

Bakanlık Sağlık Raporlarıyla İlgili Önemli Değişikler Yaptı

Koronavirüs (COVİD 19) salgınının Ülkemizde de ortaya çıktığı 2020 yılı Mart ayından itibaren Sağlık Bakanlığı gerek ilaç raporları ve sağlık kurulu raporları gerekse koronavirüs testi pozitif çıkan veya temaslı olan çalışanlarla ilgili istirahat raporları konusunda önemli değişiklikler yapmıştı.

İlaç raporları ve sağlık kurulu raporlarıyla ilgili olarak yapılan en önemli değişiklik, süresi dolduğu için yeni rapor alması gereken kişilerle ilgili mevcut raporların geçerlilik süreleri uzatılarak bir süreliğine yeni rapor alma zorunluluğu kaldırılmıştı. Buna istinaden SGK’da malullük, vergi indirimi gibi sağlık kurulu raporlarına istinaden emekli olup, kontrol muayeneleri gelenlerin muayene sürelerini ertelemişti.

Koronavirüs testi pozitif çıkan veya temaslı olan çalışanlarla ilgili olarak düzenlenecek istirahat raporları konusunda yapılan düzenlemeyle de tek hekim tarafından düzenlenecek istirahat raporlarındaki 10 gün sınırlaması 14 güne çıkarılmıştı. Ayrıca Bakanlık, koronavirüs hastalığı nedeniyle verilen istirahat raporlarının sürelerinin yıllık 40 günlük rapor sınırlamasına dahil edilmeyeceği yönünde yazılı görüş bildirmişti.

Bakanlığın Raporlarla İlgili Yaptığı En Son Önemli Değişiklikler

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü; 81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüklerine), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına Hazine ve Maliye Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderdiği 29/03/2022 tarihli ve “Sağlık Raporları Hakkında Alınan Tedbirler” konulu yazısı ile özellikle son zamanlarda sağlık raporlarını yenilemek için çok sayıda kişinin hastanelere başvurması nedeniyle yoğunluk yaşanması üzerinde, sağlık kurulu raporları ve istirahat raporlarıyla ilgili bazı konularda önemli değişiklikler yaptı. Yapılan değişiklikler uyarınca;

1) Geçerlilik süresi 01.01.2020 tarihinde sonra sona ermiş süreli sağlık raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporları 31.12.2022 tarihine kadar geçerli kabul edilecek.

2) Her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvuruları karşılanacak.

3) Maluliyet tespiti, vergi indirimi nedenleri ile kurumların sevki ile talep edilen kontrol muayenesi ve maluliyet rapor işlemleri olağan şekilde sürdürülecek.

4) İstirahat raporlarında Covid-19 tanılı veya temaslı hastalarda 14+14 olmak koşulu ile 28 güne kadar istirahat/iş göremezlik raporlarının tek hekim tarafından verilebilmesi ve yıllık kırk günlük maksimum rapor süresine dahil edilmemesi uygulaması kaldırılmıştır. İstirahat rapor işlemlerinin genel mevzuat hükümlerine tabi olağan dönemde olduğu şekli ile yürütülmesi, uygun mütalaa edilmiştir.

Çalışanları İlgilendiren Önemli İki Değişiklik

1) Artık Covid-19 tanısı konulanlara da tek hekim tarafından bir defada en fazla 10 günlük istirahat raporu verilebilecek.

2) Tek hekimden bir takvim yılı içerisinde toplamda en fazla 40 gün istirahat raporu verilmesiyle ilgili sınırlamada, 40 günlük süreye Covid-19 nedeniyle verilen istirahat raporları da artık dahil edilecek. Örneğin Covid-19 nedeniyle tek hekimden 10 günlük istirahat raporu alan bir çalışanla ilgili 40 günlük rapor sınırlaması 30 güne düşecek.