Ücret ve Maaşlardaki Vergi Kesintileriyle İlgili Sıkıntılar Gittikçe Artıyor

Ücret ve Maaşlardaki Vergi Kesintileriyle İlgili Sıkıntılar Gittikçe Artıyor

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren asgari ücretten vergi kesintisi tamamen kaldırıldı, diğer çalışanların ücret ve maaşlarının asgari ücrete kadar olan kısmı da vergi kesintisi dışında bırakıldı, dolayısıyla vergi kesintilerinden artık neden yakınılıyor şeklinde bir soru akla gelebilir.

Ancak konu gelir vergisi kesintilerine esas vergi dilimleriyle ilgili. Asgari ücretten yüksek ücretle çalışanların ücretlerinin asgari ücreti aşan kısmından gelir vergisi kesintisi halen devam etmekte olup ,uygulanacak gelir vergisi kesintisi oranı da vergi dilimine göre belirlenmektedir. Her yıl Aralık ayının sonuna doğru da Resmi Gazete’de 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere uygulanacak gelir vergisi dilimleri yayımlanmaktadır. Bu çerçevede 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli vergi dilimlerine göre de yılın ilk ayından itibaren asgari ücretten yüksek ücretle çalışanların her ay aldıkları ücretlerinin gelir vergisi matrahı yani ücretlerinin vergi kesintisine tabi kısmı toplanmakta, bu rakam 32 bin liranın altında kaldığı sürece ücretlerinden yüzde 15 kesinti yapılmakta, bu rakam 32 bin TL’yi aşınca vergi kesintisi yüzde 20’ye çıkmakta, bu kesinti oranı vergi matrahının artmasına bağlı olarak yüzde 27, yüzde 35, en son yüzde 40’a kadar çıkmaktadır. Ayrıca asgari ücretten yüksek ücretle çalışanların ücretlerinin asgari ücrete kadar olan kısmı vergi kesintisi dışında bırakılmış olsa da vergi dilimlerinin belirlenmesine esas tutarın hesaplanmasında vergi dışı bırakılan tutar da dikkate alınmakta, toplama dahil edilmektedir.

Öte yandan her yıl asgari ücrete sadece Ocak ayından geçerli olmak üzere bir kez zam yapılmakta, Temmuz ayında sadece memur maaşlarına zam yapılmakta, aynı şekilde özel sektör işyerleri de genelde çalışanların ücret ve maaşlarına sadece Ocak ayında zam yapmaktaydı. Dolayısıyla ücretlerden kesilecek gelir vergisi oranının belirlenmesine esas gelir vergisi dilimlerinin yılda bir kez artırılması yeterli gelebilmekteydi. Ancak bu yıl diğer yıllardan farklı olarak yüksek enflasyon nedeniyle Temmuz ayında memur maaşları yanında asgari ücrete de zam yapıldı. Buna bağlı olarak bir çok özel sektör işyeri de çalışanlarının ücretlerine yılın ortasında ikinci zammı yaptı. Buna karşılık Aralık ayında belirlenen gelir vergisi dilimleri yükseltilmedi. Bu nedenle de bu yıl birçok çalışan diğer yıllara göre daha erken yüz 20’lik, yüzde 27’lik gibi yüksek gelir vergisi dilimlerine girdi, ücretlerinden yapılan gelir vergisi kesintisi de arttı.

Özellikle Temmuz ayından itibaren gelir vergisi dilimlerinin de güncellenmesi, artırılması yönünde işçi ve işveren kesiminden, sendikalardan talepler gelmeye başladı. TÜRK-İŞ ve TİSK, 6 Ekim 2022 tarihinde yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Gelir Vergisi Tarifesi’nin düzenlenmesi ile ilgili taleplerini içeren bir yazı gönderdiklerini duyurdular.